LED用ヒートシンク 円柱タイプ

ハイパワーLED放熱用ヒートシンク

SK585 LED用ヒートシンク

SK585

径:20 mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値: 6.3 - 2.4 K/W
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK620 LED用ヒートシンク

SK620

径: 30 mm
長さ:  10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値: 4.9 - 1.4 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK618 LED用ヒートシンク

SK618

径:45mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:  3 - 1.8 K/W 
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK619 LED用ヒートシンク

SK619

径:46mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値: 3.6 - 1.4 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK598 LED用ヒートシンク

SK598

径:46mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値: 3.9 - 1.6 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK602 LED用ヒートシンク

SK602 

径:50mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:  2.3 - 1 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK577 LED用ヒートシンク

SK577

径:50mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:  2.3 - 1 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK46 LED用ヒートシンク

SK46

51x51.5mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:   2.2 - 0.95 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK578 LED用ヒートシンク

SK578

径:60mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:   2.15 - 1.05 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK569 LED用ヒートシンク

 SK569

径:60mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:  2.2 - 1.2 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 

SK570 LED用ヒートシンク

SK570

径:70mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:   2.3 - 1.15 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 


SK571 LED用ヒートシンク

SK571

径:70mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:    2.28 - 1.1 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 

SK658 LED用ヒートシンク

SK658

径:70mm 
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm 
熱抵抗値:    5 - 1.6 K/W 
黒アルマイト処理

SK659 LED用ヒートシンク

SK659

径:80mm 
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm 
熱抵抗値:    3.8 - 1.1 K/W 
黒アルマイト処理


SK572 LED用ヒートシンク

SK572

径:85mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 1000 mm
熱抵抗値:     2.25 - 1 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 

SK660

径:105mm 
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:     3.2 - 0.75 K/W  
黒アルマイト処理


SK584 LED用ヒートシンク

SK584

径:105mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:      2 - 0.78 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 


SK615 LED用ヒートシンク

 SK615

径:120mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:       2.25 - 0.58 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理 

Sk599 LED用ヒートシンク

SK599

径:120mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:        1.85 - 0.7 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK592 LED用ヒートシンク

SK592

径:145mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:         1.5 - 0.46 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK590 LED用ヒートシンク

SK590

径:178mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:         1.25 - 0.31 K/W     
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理

SK642 LED用ヒートシンク

SK642

径:100mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:          0.95 - 2.4 K/W   
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


SK643 LED用ヒートシンク

SK643

径:100mm
長さ:10, 15, 20, 25, 37.5, 50,75, 100,150 1000 mm 
熱抵抗値:          0.85 - 2.3 K/W 
取付方法:熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤 
黒アルマイト処理


AD LED 53 SA LEDヒートシンク用アダプタープレート

AD LED 53 SA

LEDヒートシンク用アダプタープレート